در حال بارگذاری ...
  • شروع فاز دوم ساخت مدرسه دخترانه شهرک مطهر

    فاز دوم ساخت مدرسه دخترانه شهرک مطهر بشاگرد آغاز گردید.

    در ادامه فعالیتهای این بنیاد در روند توسعه شهرک مسکونی زراعی مطهر از شهریور ماه سال 98 کار احداث یک باب مدرسه 6 کلاسه جدید جهت راه اندازی مدرسه شبانه روزی دوره دوم متوسطه دخترانه در این شهرک آغاز گردید.

    در حال حاضر اسکلت این ساختمان که با مساحت تقریبی400 متر مربع احداث خواهد شد، به پایان رسیده است و در مرحله دوم پروژه جهت بتن ریزی سقف آغاز خواهد شد.

    همزمان با احداث این ساختمان، کار احداث خوابگاه نیز با مساحت 500 متر مربع با مشارکت خیرین گرامی آغاز شده است و امید است ان شاءالله تا ابتدای سال تحصیلی جدید احداث این ساختمانها به پایان رسیده و مدرسه افتتاح گردد.


  • پروانه فعالیت